3. Výmena a vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Vždy nás prosím pri výmene, odstúpenia alebo reklamácie predom kontaktujte mailom.

V prípade výmeny tovaru:

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  Kupujúci zo zákona právo na výmenu tovaru do 14 pracovných dní odo dňa prijatia zásielky. U nás túto dobu výmeny tovaru s dodržaním rovnakých podmienok ako pri odstúpení od zmluvy ,predlžujeme až na 30 dní! Dopravu za poslanie vymeneného tovaru hradí kupujúci.

V prípade vrátenia tovaru:

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je Kupujúci aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 pracovných dní odo dňa prijatia zásielky. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o na poštovú adresu.  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné, s dodržaním nižšie uvedených podmienok:

 tovar nesmie byť použitý alebo otvorený

 tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu a pod.)

 tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený, vrátane originálneho balenia

 spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať tiež faktúru, popr. dodací list

 poštovné spojené so zaslaním tovaru naspäť k predajcovi hradí Kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený na čiastku zodpovedajúcu hodnote tovaru

 tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá

 tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu výrobku počas prepravy (vrátane obalu výrobku)

•tovar je potrebné doručiť na adresu: Consulting & Trading, s. r. o, Tichá 3000/23, 01001 Žilina, 0918 310 500. Odporúčame vrátenie tovaru kuriérom (napr. poštovým), nakoľko klasické poštové zásielky často krát končia nedoručené na pošte. 

Kupujúci stráca právo odstúpiť od zmluvy, ak nepostupoval v zmysle hore uvedených podmienok.

Prišiel Vám poškodený tovar?

V ojedinelých prípadoch sa stane, že sa zásielka počas prepravy poškodí. Vždy nás prosím bezodkladne kontaktujte.

V prípade, že zásielka viditeľne poškodený obal, zásielku nepreberajte, poprípade tovar rozbaľte priamo pred kuriérom, resp. na priehradke pošty a presvedčite sa o neporušenosti samotného tovaru. Adresát má vždy právo zásielku rozbaliť pred kuriérom/na pošte ešte pred úhradou dobierky, resp. prebratím zásielky!

V prípade, že nemá zásielka viditeľne poškodený obal a zistíte poškodenie tovaru až doma, je nutné kompletnú zásielku aj s obalom a faktúrou zobrať na Vašu poštu a spísať reklamačný protokol v deň prebratia zásielky alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky! Následne Vám Slovenská Pošta/Dopravca vráti finančné prostriedky v plnej hodnote v zmysle ich VOP, zvyčajne je to do 14 dní.

Zároveň je vhodné nás informovať, či máte záujem o urgentné doposlanie tovaru, najmä v prípadoch, ak ste tovar chceli darovať a potrebujete ho čo najrýchlejšie. Vopred sa ospravedlňujeme za akékoľvek komplikácie, ktoré sa však pri zásielkovom predaji občas vyskytnú. Ďakujeme za pochopenie.

(Poštové podmienky EXPRES ZÁSIELKY Vnútroštátny styk pozn.: Za poškodenie obsahu alebo poškodenie s úbytkom obsahu, ktoré nebolo zrejmé pri dodaní expres zásielky, je poskytovaná náhrada škody vo výške podľa bodu 9.2. alebo 9.3., podľa toho, či na zásielke bola vyznačená suma poistenia. Právo na náhradu škody vzniká v prípade, ak sa preukáže, že poškodenie obsahu alebo poškodenie s úbytkom obsahu expres zásielky vzniklo pred jej dodaním, pričom reklamácia je preukázateľne uplatnená adresátom zásielky na OU alebo na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní expres zásielky a súčasne je predložený obal expres zásielky spolu s poškodeným obsahom.)