• Sídlo spoločnosti:

Consulting & Trading, s.r.o.
Tichá 3000/23
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 46 806 954
DIČ: 2023591141
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. č 66719/N.

• Kontaktné údaje:

Tel.: 00421 918 310 500 (pondelok - piatok) 09.00 - 16.00 h

E-mail: info@hodvabkovo.sk

FB Messenger: m.me/hodvabkovo